BIOFIZMAT 1

BIOFIZMAT 1

11.12.2014 -  13.12.2014 | Warsaw

Announcements

view

BIOFIZMAT 1  -  Spotkanie Grupy Badawczej z Biologii Obliczeniowej

Centrum Banacha,  Warszawa,  11 – 12 grudnia 2014

Dwudniowe spotkanie (warsztaty) ma za zadanie integrację środowiska zajmującego się szeroko pojętą biologią obliczeniową (biomatematyką, biofizyką, bioinformatyką ) oraz rozwinięcie współpracy w ramach grupy badawczej. Jest to w naszym zamierzeniu cykliczna (dwa razy w roku) kontynuacja comiesięcznych poniedziałkowych seminariów z biologii obliczeniowej prowadzonych przez Ryszarda Rudnickiego w Centrum Zastosowań Matematyki IMPANu (http://www.impan.pl/Sem/S/120.html).

Przewidujemy 5 zaproszonych wykładów godzinnych (matematycy, biolodzy, fizycy, bioinformatycy). Pozostali uczestnicy będą mieli możliwość krótkiego zaprezentowania swojej tematyki badawczej oraz uzyskanych wyników. Ponadto planujemy forum dyskusyjne o potencjalnych zagadnieniach badawczych i otwartych problemach.

Zaproszone wykłady godzinne

Urszula Foryś         (matematyka, MIMUW)

Bartek Lisowski      (fizyka, doktorant UJ)

Michał Startek        (bioinformatyka, doktorant MISDOMP)

Janusz Uchmański  (biologia, UKSW)

Paweł Zwoleński     (matematyka, doktorant IMPAN)

Spotkanie finansowane przez WCMCS