XL Conference on Mathematical Statistics

XL Konferencja Statystyka Matematyczna

30.11.2014 -  05.12.2014 | Będlewo

Ogłoszenia

Program konferencji i streszczenia referatów są dostępne w zakładce Program

W niedzielę 30 listopada o godz. 17 (ale po przyjeździe pociągów z Warszawy 16:32, Wrocławia 16:33, Torunia 16:37 i Krakowa 15:20) odjedzie z Dworca PKP w Poznaniu autobus konferencyjny (na 50 osób). Autobus będzie oznaczony napisem "Konferencja Będlewo" i będzie czekał na parkingu przy Dworcu Letnim przy ul. Dworcowej (za wiaduktem).

Kolacja w niedzielę będzie czekała na przyjeżdżających uczestników konferencji od godz. 18.

W piątek 5 grudnia po obiedzie autobus odwiezie uczestników z ośrodka w Będlewie na dworzec PKP w Poznaniu.

Transport w innych godzinach prosimy organizować we własnym zakresie. Wskazówki dotyczące dojazdu samochodem lub komunikacją publiczną do Będlewa znajdują się na stronie WWW Ośrodka.

Telefon do Ośrodka: 61 813 5187

view

Kontynuując wieloletnią tradycję spotkań wiślańskich, jubileuszowa "XL Konferencja Statystyka Matematyczna" odbędzie się w dniach od 30 listopada do 5 grudnia 2014 w Międzynarodowym Centrum Matematycznym im. Stefana Banacha. Miejscem obrad będzie Ośrodek Badawczo-Konferencyjny IM PAN w Będlewie.

Ogranizatorami tegorocznej konferencji są:

Komisja Statystyki Matematycznej Komitetu Matematyki PAN

oraz

Wydział Matematyki Stosowanej AGH w Krakowie

przy wsparciu organizacyjnym i finansowym

Międzynarodowego Centrum Matematycznego im. Stefana Banacha

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia statystyki matematycznej i jej różnych zastosowań.

W ramach konferencji zaplanowany jest cykl czterech zaproszonych wykładów, które wygłosi prof. dr hab. Tadeusz Bednarski z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tradycyjnie planowany jest również konkurs dla młodych statystyków (do 35 roku życia) na najlepszą prezentację referatu.