XLI Conference on Mathematical Statistics

XLI Konferencja "Statystyka Matematyczna"

06.12.2015 -  11.12.2015 | Będlewo

Announcements

W ramach konferencji odbędą się dwa cykle wykładów:

dr hab. Szymon Jaroszewicz (IPI PAN)

 

dr hab. Piotr Pokarowski (Uniwersytet Warszawski)

 

oraz sesja specjalna:

prof. dr hab. Tadeusz Caliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

 

 

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 600 zł.

view

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia statystyki matematycznej oraz jej rozmaitych zastosowań. Omawiane będą między innymi zagadnienia z estymacji parametrycznej i nieparametrycznej, planowania eksperymentu, analizy modeli liniowych i uogólnionych modeli liniowych, testowania, szeregów czasowych, analizy danych wielowymiarowych i analizy asymptotycznej. Konferencja ma charakter teoretyczny z uwzględnieniem zastosowań w różnych dyscyplinach nauki i w praktyce.

W ramach konferencji odbędą się także dwa cykle wykładów, prezentowanych przez dr hab. Piotra Pokarowskiego (Uniwersytet Warszawski) oraz dr hab. Szymona Jaroszewicza (IPI PAN).

Tradycyjnie planowany jest również konkurs dla młodych statystyków (do 35 roku życia) na najlepszą prezentację referatu.