Applied Topology

Organizing Committee

  • Wacław Marzantowicz - chair (Adam Mickiewicz University, Poznan) e-mail
  • Paweł Dłotko (Jagiellonian University in Krakow) e-mail
  • Grzegorz Graff (Gdansk Univeristy of Technology) e-mail