Topology and Nonlinear Problems

Organizing Committee

  • Andrzej Granas (Warszawa) – Chairman
  • Maciej Starostka (Gdańsk, e-mail) - Secretary
  • Bogdan Bojarski (Warszawa)
  • Henryk Żołądek (Warszawa)