BIO + FLUIDS in WARSAW

Registration

Opłata konferencyjna wynosi 500 zł. Opłata powinna zostać uiszczona na konto bankowe:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa
numer konta: 75 1130 1017 0020 1467 1520 0001
tytuł przelewu: : BIO+FLUIDS: (imię i nazwisko uczestnika)
Termin przyjmowania wpłat to 23 kwietnia 2015. Wszystkie koszty związane z wykonaniem przelewu ponosi uczesztnik.

UWAGA: REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA!!!