XXVII Konferencja z Historii Matematyki

Organizator

Witold Więsław
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
witold.wieslaw@poczta.onet.pl