XXVII Konferencja z Historii Matematyki

Szczegółowy program konferencji

Poniedziałek, 20 maja 2013
8.00 – 9.00 śniadanie
sesja przedpołudniowa
9.00 – 9.10 Otwarcie Konferencji
9.10 – 9.55 Zdzisław Pogoda (Nowy Sącz), Obiekty geometryczne a polska szkoła geometrii różniczkowej
10.00 – 10.45 Jan Koroński (Kraków), Edward Jan Habich (1835–1909) – inżynier, matematyk, powstaniec styczniowy
10.45 – 11.15 przerwa na herbatę i kawę
11.15 – 12.15 Lech Maligranda (Luleå), Alfred Rosenblat w Peru (1936–1947)
13.00 – 14.00 obiad
sesja popołudniowa
15.00 – 15.45 Szymon Dolecki (Dijon), Niezrozumiała niepamięć o dziedzictwie Peany (1858–1932), część I
15.45 – 16.15 przerwa na herbatę i kawę
16.15 – 17.00 Danuta Ciesielska (Kraków), Metody numeryczne w publikacjach PAU (XIX–XX wiek)
17.15 – 17.45 Witold Tomaszewski (Nysa), Politechnika TV. Telewizyjne wykłady z matematyki – plakat i komentarz
19.00 – 19.30 kolacja
Wtorek, 21 maja 2013
8.00 – 9.00 śniadanie
sesja przedpołudniowa
9.00 – 9.45 Galina Sinkiewicz (Sankt Petersburg), Historia twierdzenia Rolle’a
10.00 – 11.00 Andrzej Schinzel (Warszawa), Teoria liczb w pracach Paula Erdösa
11.00 – 11.30 przerwa na herbatę i kawę
11.30 – 12.15 Walerian Piotrowski (Warszawa), Doktoraty z matematyki i logiki na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1915–1939, cz. I
12.15 – 13.00 Roman Murawski (Poznań), Filozofia matematyki i logiki Andrzeja Mostowskiego (1913–1975) – w stulecie urodzin
13.00 – 14.00 obiad
sesja popołudniowa
15.00 – 16.00 Jarosław Prytuła (Lwów), O doktoratach z matematyki na Politechnice Lwowskiej do 1939 roku
16.00 – 16.30 przerwa na herbatę i kawę
16.30 – 17.15 Piotr Błaszczyk (Kraków), Księga V Elementów Euklidesa jako wzór metody aksjomatycznej
18.00 – 19.00 dyskusja – co dalej (z historią matematyki w tle)
19.00 – 19.30 kolacja
Środa, 22 maja 2013
8.00 – 9.00 śniadanie
sesja przedpołudniowa
9.00 – 9.45 Walerian Piotrowski (Warszawa), Doktoraty z matematyki i logiki na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1915–1939, część II
10.00 – 10.45 Jerzy Mioduszewski (Katowice), Urysohn, Wolibner, Rothberger
10.45 – 11.15 przerwa na herbatę i kawę
11.15 – 12.00 Witold Więsław (Wrocław), Matematyka na Uniwersytecie Wileńskim w XVIII wieku
13.00 – 14.00 obiad
19.00 – 20.30 uroczysta kolacja
Czwartek, 23 maja 2013
8.00 – 9.00 śniadanie
sesja przedpołudniowa
9.00 – 9.45 Władysław Wilczyński (Łódź), Twórczość Stanisława Ruziewicza
9.55 – 10.40 Witold Więsław (Wrocław), Matematyka na Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim (1803–1832) i później
10.40 – 11.00 przerwa na herbatę i kawę
11.00 – 11.45 Szymon Dolecki (Dijon), Niezrozumiała niepamięć o dziedzictwie Peany (1858–1932), część II
12.00 – 12.45 Antoni Leon Dawidowicz (Kraków), Systemy monetarne na ziemiach polskich w latach 1763–2012
13.00 – 14.00 obiad
sesja popołudniowa
15.00 – 15.45 Danuta Ciesielska (Kraków), Domniemany rękopis Kretkowskiego z teorii Galois
15.45 – 16.15 Izabela Jóźwik, Małgorzata Terepeta (Łódź), Profesor Tadeusz Świątkowski – dobry duch Politechniki Łódzkiej
16.15 – 16.45 przerwa na herbatę i kawę
19.00 – 19.30 kolacja
Piątek, 24 maja 2013
8.00 – 9.00 śniadanie
sesja przedpołudniowa
9.00 – 9.45 Jan Koroński (Kraków), Władysław Folkierski (1841–1904) – inżynier, matematyk, powstaniec styczniowy
10.00 – 10.30 Katarzyna Bolek (Kraków), Matematyka w gimnazjach krakowskich 1918–1939. Zarys programu badań
10.30 – 11.00 przerwa na herbatę i kawę
11.00 – 11.15 Zakończenie konferencji
12.00 – 13.00 obiad