BIOFIZMAT 1

Wykłady zaproszone i komunikaty

Wykłady zaproszone:

Urszula Foryś, Krzywa Gompertza w opisie procesów nowotworowych - spojrzenie matematyka

Bartek Lisowski, Wielkie kroki małych białek

Michał Startek, Ewolucja ewolucji, czyli matematyczne modelowanie zmian mutowalności w warunkach stresu środowiskowego

Janusz Uchmański, Konkurencja między osobnikami:  jak ją zmierzyć i jak opisać?

Paweł Zwoleński, Ewolucja fenotypowa w populacjach płciowych

Komunikaty:

Marek Kochańczyk, Regulacja kaskad kinazowych MAPK: sprzężenia zwrotne i bifurkacje

Henryk Leszczyński, Numeryczne przybliżenia nowego modelu ksztaltowania się wzorców kostnych

Andrzej Tomski, Alternatywne modele stochastycznej ekspresji genów

Paulina Szymańska, Matematyka w przestrzeni biochemicznej, czyli błądzenie losowe i reakcje