BIOFIZMAT 1

Uczestnicy

 1. Urszula Foryś (matematyka, UW) (w)
 2. Bartek Lisowski (fizyka, UJ) (n,w)
 3. Jacek Miękisz (matematyka, UW)
 4. Ryszard Rudnicki (biomatematyka, IMPAN) (n)
 5. Michał Startek (bioinformatyka, MISDOMP) (w)
 6. Janusz Uchmański (biologia, UKSW) (w)
 7. Paweł Zwoleński (matematyka, IMPAN) (w)
 8. Kamila Łyczek (matematyka, UW)
 9. Tadeusz Kosztołowicz (fizyka, UJK w Kielcach) (n)
 10. Joanna Balbus (matematyka, PWr)
 11. Marek Bodnar (matematyka, UW)
 12. Marta Czarnocka-Cieciura (biologia, UJ) (n)
 13. Dariusz Plewczynski (bioinformatyka, ICM UW)
 14. Mariusz Bodzioch (matematyka, UW-M  w Olsztynie) (n)
 15. Adam Bobrowski (matematyka, PL) (n)
 16. Marta Tyran-Kamińska (matematyka, UŚ) (n)
 17. Radosław Wieczorek (matematyka, UŚ) (n)
 18. Weronika Biedrzycka (matematyka, UŚ) (n)
 19. Andrzej Tomski (matematyka, UJ) (n,k)
 20. Przemysław Paździorek (biomatematyka, IMPAN) (n)
 21. Krzysztof Argasiński (biomatematyka, IMPAN) (n)
 22. Anna Ochab-Marcinek (biofizyka, IChF PAN)
 23. Jakub Jędrak (biofizyka, IChF PAN)
 24. Andrzej Gecow (biofizyka, IFiS PAN)
 25. Krzysztof Topolski (matematyka, UWr) (n)
 26. Paulina Szymańska (matematyka, UW)
 27. Henryk Leszczyński (matematyka, UG) (n,k)
 28. Magdalena Bogdańska (matematyka, UW)
 29. Wojciech Bartoszek (matematyka, PG)
 30. Marek Kochańczyk (IPPT) (k)
 31. Jan Karbowski (matematyka, UW)
 32. Monika Joanna Piotrowska (matematyka, UW)
 33. Piotr Śliwka (informatyka, UKSW)
 34. Grzegorz Jamróz (matematyka, UW)
 35. Grzegorz Siudem (fizyka, PW)
 36. Agata Charzyńska (informatyka, IPI PAN)
 37. Zbigniew Peradzyński (matematyka, WAT)
 38. Mirosław Lachowicz (matematyka, UW)
 39. Dariusz Wrzosek (matematyka, UW)
 40. Bogdan Kaźmierczak (matematyka, IPPT)