BIOFIZMAT 1

Program

Czwartek, 11 grudnia, Aula III p. IMPAN
15:00 Rozpoczęcie i przedstawienie się uczestników
16:00
Wykład: Foryś
17:00 Przerwa kawowa
17:30

Komunikat: Kochańczyk

18:00 Komunikat: Szymańska
18:30

Komunikat: Leszczyński

19:00 Kolacja
Piątek, 12 grudnia, Aula III p. IMPAN
9:00 Wykład: Zwoleński
10:00 Wykład: Uchmański
11:00 Przerwa kawowa
11:30 Dyskusja panelowa połączona z sesją problemową
13:30 Obiad
14:30 Wykład: Lisowski
15:30 Komunikat: Tomski
16:00 Przerwa kawowa
16:20 Wykład: Startek
17:20 Zakończenie spotkania