BIOFIZMAT 2

Wykłady zaproszone i komunikaty

Wykłady zaproszone:

Michał Komorowski: Przepływ informacji w biochemicznych sieciach sygnałowych

Jan Kozłowski: Strategie życiowe roślin – czy będziemy ciągle szukać pod latarnią?

Przemysław Pażdziorek: Stochastyczne modele różnicowania się komórek macierzystych

Julian Zubek: Kulturowe mechanizmy powstawania kategorii językowych w populacji sztucznych agentów

Joanna Rencławowicz: Gorączka Zachodniego Nilu- dynamika infekcji

 

Komunikaty:

Tadeusz Kosztołowicz: Modelowanie procesu subdyfuzji w układzie membranowym przy użyciu modelu błądzenia losowego cząsteczki w układzie dyskretnym

Anna Ochab-Marcinek: Podstawowe cegiełki układów regulacji genów - nieintuicyjne zachowania spowodowane efektami stochastycznymi

Jakub Jędrak: Wpływ liczby kopii autoregulowanego genu na własności rozkładów  prawdopodobieństwa ilości białek w komórce

Michał Krzemiński: Zagadnienie czasu przeżycia w modelu rozwoju choroby

Weronika Biedrzycka: Istnienie gęstości niezmienniczych dla semiukładów dynamicznych ze skokami

Joanna Balbus: Trwałość w  N gatunkowym modelu typu Beverton - Holt

Krzysztof Bartoszek: Rozmnażanie płciowe - asymptotyczne zachowania kwadratowych operatorów stochastycznych