BIOFIZMAT 2

Uczestnicy

Michał Komorowski (biostatystyka, IPPT) (w)

Jan Kozłowski (biologia, UJ) (w,n)

Przemysław Paździorek (biomatematyka, doktorant IMPAN) (w,n)

Joanna Rencławowicz (matematyka, IMPAN) (w)

Julian Zubek (informatyka, doktorant Centrum Nowych Technologii UW) (w)

Jacek Miękisz (matematyka, UW)

Ryszard Rudnicki (biomatematyka, IMPAN) (n)

Marta Tyran-Kamińska (matematyka, UŚ) (n)

Radosław Wieczorek (matematyka, UŚ) (n)

Weronika Biedrzycka (matematyka, UŚ) (k)

Janusz Uchmański (biologia, UKSW)

Tadeusz Kosztołowicz (fizyka, UJK Kielce) (k,n)

Urszula Foryś (biomatematyka, UW)

Marek Bodnar (biomatematyka, UW)

Paweł Zwoleński (doktorant, IMPAN) (n)

Anna Ochab-Marcinek (biofizyka, IChF PAN)  (k)

Jakub Jędrak (biofizyka, IChF PAN) (k)

Beata Jackowska-Zduniak  (informatyka, SGGW)

Joanna Balbus (matematyka, PWr) (k)

Dorota Mozyrska (informatyka, PB) (n)

Noemi Cieślińska  (doktorantka, informatyka, PB) (n)

Michał Krzemiński (doktorant, matematyka, PG) (n,k)

Aleksandra Falkiewicz  (doktorantka, matematyka, PŁ)

Monika Piotrowska (matematyka, UW)

Krzysztof Bartoszek (matematyka, Uppsala University)  (n,k)

Henryk Leszczyński (matematyka, UG)  (n)

Bogdan Kaźmierczak (matematyka, IPPT)

Wojciech Bartoszek (matematyka, PG)

Wojciech Borkowski (biologia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa)

Andrzej Gecow (biologia, IFiS PAN Warszawa)

Krzysztof Argasiński (biomatematyka, IMPAN)

Marta Czarnocka-Cieciura (biologia, UJ)

Andrzej Tomski (doktorant, biomatematyka, UJ) (n)

Antoni Leon Dawidowicz (matematyka, UJ) (n)

Piotr Śliwka (matematyka, UKSW)

Zuzanna Szymańska (biomatematyka, ICM UW)

Jarosława Bihun (matematyka, Narodowy Uniwersytet im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach)