BIOFIZMAT 2

BIOFIZMAT 2

15.05.2015 -  16.05.2015 | Warszawa

Announcements

view

BIOFIZMAT 2  -  Spotkanie Grupy Badawczej z Biologii Obliczeniowej

Centrum Banacha,  Warszawa,  15 – 16 maja 2015

Dwudniowe spotkanie (warsztaty) ma za zadanie integrację środowiska zajmującego się szeroko pojętą biologią obliczeniową (biomatematyką, biofizyką, bioinformatyką) oraz rozwinięcie współpracy w ramach grupy badawczej. Jest to w naszym zamierzeniu cykliczna (dwa razy w roku) kontynuacja comiesięcznych poniedziałkowych seminariów "Biologia Obliczeniowa" prowadzonych w Centrum Zastosowań Matematyki IMPAN (http://www.impan.pl/Sem/S/120.html). W dniach 11-12 grudnia 2014 odbyła się pierwsza edycja warsztatów BIOFIZMAT, uczestniczyło około 40 osób z różnych polskich ośrodków naukowych http://bcc.impan.pl/14BioFizMat/

W programie 5 zaproszonych wykładów godzinnych (matematycy, biolodzy, fizycy, bioinformatycy). Pozostali uczestnicy będą mieli możliwość krótkiego zaprezentowania swojej tematyki badawczej oraz uzyskanych wyników. Ponadto planujemy forum dyskusyjne o potencjalnych zagadnieniach badawczych i otwartych problemach.

Zaproszone wykłady godzinne:

Michał Komorowski (biostatystyka, IPPT)

Jan Kozłowski (biologia, UJ)

Przemysław Paździorek (biomatematyka, doktorant IMPAN)

Joanna Rencławowicz (matematyka, IMPAN)

Julian Zubek (bioinformatyka, doktorant CENT UW)

Spotkanie finansowane przez WCMCS http://wcmcs.edu.pl