BIOFIZMAT 3

Wykłady zaproszone i komunikaty

Wykłady zaproszone:

Aleksandra Falkiewicz, Wybrane własności modeli transportu na hipergrafach metrycznych,

Ewa Gudowska-Nowak, W poszukiwaniu uniwersalności: anomalna dyfuzja i prawa skalowania w neurobiologii i kognitywistyce,

M. Lachowicz i H. Leszczyński, O globalnym istnieniu i rozpadzie wielkich skupisk biologicznych,

Tomasz Lipniacki, Sprzężenia zwrotne i bifurkacje w procesach decyzyjnych sieci regulatorowej p53,

Jerzy Szwagrzyk, Próby zastosowania matematyki w ekologii lasu; oczekiwania, doświadczenia, sugestie

Dariusz Wrzosek, Modele matematyczne drapieżnictwa.

Komunikaty:

Piotr Bełdowski, Właściwości agregacyjne cząsteczek amfifilowych w warunkach ułatwionego smarowania chrząstki stawowej,

Maria Gokieli, Model ruchu i ewakuacji tłumu,

Jakub Jędrak, Zależne od czasu rozwiązania stochastycznego modelu ekspresji
pojedynczego genu.

Anna Ochab-Marcinek, Rola autoregulacji czynnika transkrypcyjnego w kaskadach genowych,

A. Tomski, Wpływ pre-mRNA na stochastyczną ekspresję genu,

Wystąpienia na sesji problemowej: Przemysław Biecek (w piątek przed kolacją), Mateusz Dębowski, Tomasz Wyszomirski