BIOFIZMAT 3

Uczestnicy

 1. Krzysztof Argasiński (biomatematyka, IMPAN) (n)
 2. Michał Badocha (matematyka, PG) (n)
 3. Piotr Bajger (matematyka, UW)
 4. Joanna Balbus (matematyka, PWr)
 5. Wojciech Bartoszek (matematyka, PG)
 6. Piotr Bełdowski (doktorant fizyka, UTP Bydgoszcz) (n)
 7. Przemysław Biecek (bioinformatyka, UW)
 8. Piotr Bentkowski (biologia, UAM Poznań)
 9. Adam Bobrowski (matematyka, PL) (n)
 10. Marek Bodnar (biomatematyka, UW)
 11. Mariusz Bodzioch (matematyka, UWM)
 12. Noemi Cieślińska (matematyka, doktorantka PB) (n)
 13. Antoni Leon Dawidowicz (matematyka, UJ) (n)
 14. Mateusz Dębowski (matematyka, doktorant UW)
 15. Piotr Dywel (doktorant fizyka, UTP Bydgoszcz)
 16. Aleksandra Falkiewicz (matematyka, doktorantka PŁ) (w,n)
 17. Urszula Foryś (biomatematyka, UW)
 18. Andrzej Gecow (fizyka, Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
 19. Maria Gokieli (matematyka, ICM UW) (k)
 20. Adam Gregosiewicz (matematyka, doktorant PL)
 21. Ewa Gudowska-Nowak (fizyka, UJ) (w,n)
 22. Jakub Jędrak (biofizyka, IChF PAN, Warszawa) (k)
 23. Jurij Kozicki (matematyka, UL)
 24. Michał Krzemiński (matematyka, PG) (n)
 25. Tadeusz Kosztołowicz (fizyka, UJK Kielce) (n)
 26. Mirosław Lachowicz (matematyka, UW) (w)
 27. Henryk Leszczyński (matematyka, UG) (w,n)
 28. Tomasz Lipniacki (biofizyka, IPPT) (w)
 29. Jacek Miękisz (biomatematyka, UW)
 30. Anna Ochab-Marcinek (biofizyka, IChF PAN, Warszawa) (k)
 31. Dorota Mozyrska (matematyka, PB)
 32. Piotr Ostalczyk (matematyka-informatyka, PŁ)
 33. Zbigniew Peradzyński (matematyka, WAT)
 34. Monika Joanna Piotrowska (matematyka, UW)
 35. Przemysław Paździorek (biomatematyka, PŚl) (n)
 36. Piotr Śliwka (matematyka, UKSW)
 37. David Ramsey (matematyka, PWr) (n)
 38. Joanna Rencławowicz (matematyka, IMPAN)
 39. Ryszard Rudnicki (biomatematyka, IMPAN) (n)
 40. Iwona Skrzypczak (biomatematyka, UW)
 41. Jerzy Szwagrzyk (biologia, Uniwersytet Rolniczy, Kraków) (w,n)
 42. Zuzanna Szymańska (biomatematyka, ICM UW)
 43. Sandra Śmigiel (matematyka, UTP Bydgoszcz) (n)
 44. Andrzej Tomski (biomatematyka, doktorant UJ)  (n,k)
 45. Marta Tyran-Kamińska (matematyka, UŚ) (n)
 46. Janusz Uchmański (biologia, UKSW)
 47. Radosław Wieczorek (matematyka, UŚ) (n)
 48. Dariusz Wrzosek (matematyka, UW) (w)
 49. Tomasz Wyszomirski (biologia, UW)
 50. Paweł Zwoleński (matematyka, doktorant IM PAN) (n)