BIOFIZMAT 3

BIOFIZMAT 3

04.12.2015 -  05.12.2015 | Warszawa

Announcements

view

BIOFIZMAT 3  -  Spotkanie Grupy Badawczej z Biologii Obliczeniowej,

Centrum Banacha,  Warszawa,  4-5 grudnia 2015

Dwudniowe spotkanie (warsztaty) ma za zadanie integrację środowiska zajmującego się szeroko pojętą biologią obliczeniową (biomatematyką, biofizyką, bioinformatyką) oraz rozwinięcie współpracy w ramach grupy badawczej. Jest to trzecie spotkanie cyklu warsztatów BIOFIZMAT odbywajacych się dwa razy w roku. Pierwsza edycja odbyła się w dniach 11-12 grudnia 2014 http://bcc.impan.pl/14BioFizMat/, a druga w dniach 15-16 maja 2015 http://bcc.impan.pl/15BIOFIZMAT2/. W spotkaniach uczestniczyło około 40 osób z różnych polskich ośrodków naukowych. W programie mamy sześć zaproszonych wykładów godzinnych (matematycy, biolodzy, fizycy, bioinformatycy). Pozostali uczestnicy będą mieli możliwość krótkiego zaprezentowania swojej tematyki badawczej oraz uzyskanych wyników. Ponadto planujemy forum dyskusyjne o potencjalnych zagadnieniach badawczych i otwartych problemach.

Zaproszone wykłady godzinne

Aleksandra Falkiewicz (matematyka, doktorantka PŁ)

Ewa Gudowska-Nowak (fizyka, UJ)

Mirosław Lachowicz i Henryk Leszczyński (matematyka, UW i UG)

Tomasz Lipniacki (biofizyka, IPPT)

Jerzy Szwagrzyk (biologia, Uniwersytet Rolniczy, Kraków)

Dariusz Wrzosek (matematyka, UW)

Spotkanie finansowane przez WCMCS http://wcmcs.edu.pl