BIOFIZMAT 3

Komitet Organizacyjny

  • Jacek Miękisz (Uniwersytet Warszawski) e-mail
  • Ryszard Rudnicki (IMPAN) e-mail