BIOFIZMAT 3

Program

Piątek, 4 grudnia, Aula III p. IMPAN

15:00 Wykład: Dariusz Wrzosek
16:00 Wykład: Tomasz Lipniacki
17:00 Przerwa kawowa
17:30 Wykład: Aleksandra Falkiewicz
18:30 Komunikat: Andrzej Tomski
19:20 Kolacja
Sobota, 5 grudnia, Aula III p. IMPAN
9:00 Wykład: Ewa Gudowska-Nowak
10:00 Komunikat: Anna Ochab-Marcinek
10:30 Komunikat: Jakub Jędrak
11:00 Przerwa kawowa
11:30 Komunikat: Piotr Bełdowski
12:00 Sesja problemowa
13:30 Obiad
14:30 Wykład: Jerzy Szwagrzyk
15:30 Komunikat: Maria Gokieli
16:00 Przerwa kawowa
16:20 Wykład: M. Lachowicz i H. Leszczyński
17:20 Zakończenie spotkania